fitosol


Fitosol està al servei de la defensa contra plagues dels espais verds.

Fitosol està inscrita en el Registre Oficial de Serveis de Sanitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya amb el número T-0080-S

El nostre personal professional ha superat els cursos de capacitació homologats conjuntament pels ministeris d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, obtenint la titulació de manipuladors i aplicadors de productes fitosanitaris en els nivells Bàsic i Qualificat. A més a més disposem de responsable tècnic amb titulació.

Disposem d'una flota pròpia de vehicles i adaptats per realitzar tot tipus de tractaments fitosanitaris en jardins públics i privats, arbrat urbà, etc.

Integrem tot el procés de servei del tractament, tot oferint un servei integral que li garanteix un resultat òptim:

Identificació

Ens desplacem sense compromís on ens indiqui, per tal de diagnosticar les afeccions parasitàries.

Valoració

Valorem tècnicament l’estat de l’afecció, li oferim proposta econòmica, proposant-li el tractament (preventiu, o curatiu).

Tractament fitosanitari

Realitzem el servei, tot coordinant els nostres recursos tècnics i humans.

Manteniment

Proposem un pla de tractaments preventius, tot avisant periòdicament de les plagues que puguin haver, evitant així els efectes nocius de la possible plaga.

Informi's sense compromís al telèfon: 602 437 257